اصطلاحات حقوقی

افراز : تقسيم مال مشاع است توسط ادارات ثبت يا دادگاه ها. براي انجام افراز بايد جريان ثبت ملك مورد درخواست به اتمام رسيده باشد ،ليكن نيازي نيست كه در دفتر املاك نيز به ثبت رسيده باشد و يا سند مالكيت آن صادر شده باشد .و مادام كه مالكاني نسبت به تصميم واحد ثبتي اعتراض نكرده اند (تا 10 روز پس از ابلاغ تصميم اداره ثبت) اداره ثبت ،عمليات افراز را انجام خواهد داد . در صورت اعتراض دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد كرد.حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است (براساس مواد 1 و2 قانون افراز وفروش املاك مشاع).  

اقاله : به هم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر و آن را تفاسخ و تقابل نيز مي نامند(ماده 283 ق.م) براي اقاله مدت معين نشده و طرفين مي توانند هر وقت بخواهند عقد را اقاله كنند.

بایع : كسي كه در عقد بيع غالباً در طرف ايجاب واقع مي شود و به مال او به عنوان معوض و مبدل نگاه مي شود نه عوض و بدل

بنچاق : اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله اي كه فعلاً انجام مي گيرد (ماده 23 آيين نامه قانون ثبت -مصوب 1317)

بیع : (فقه - مدني)
الف- تمليك عيني است به عوض معلوم (ماده 338 ق.م) شرط بيع اين نيست كه عوض مبيع پول باشد ،ولي شرط اين است كه يكي از عوضين به عنوان ثمن داده شود (مفهوم مخالف ماده 464 ق.م ) و اين امر بيع را از صلح جدا مي كند.
ب- عمل بايع را نيز به تنهايي بيع گويند. بر خلاف معني بالا(كه بيع به مجموع عمل بايع و مشتري گفته مي شود)چنانكه در باب وصيت به ايجاب موصي وصيت گفته مي شود.استعمال بيع در مواد 92-202 قانون جزا مجاز است نه حقيقت.

بيعانه : (مدني) مقداري از ثمن است كه از باب اطمينان بايع ، از طرف مشتري به او پرداخت مي شود ؛ خواه تسليم مبيع مدت داشته باشد (مانند بيع سلم)، خواه مدت نداشته باشد. ولي آوردن نوعاً مستلزم زحمت و يا هزينه مي باشد .

بالمناصفه : نصفا نصف ،به تساوي تقسيم كردن.

پلاك : ورقه فلزي كه روي آن شماره مخصوصي را نقر و معمولاً بر سر در خانه ها يا روي اشيا نصف مي نمايند.مثل پلاك خانه و پلاك ماشين.سابقاً براي قراء و مزارع پلاك سنگي به كار رفته و در مركز قريه نصب مي شد.اطراف زمين را گويند كه در ميان آن زراعت كرده باشند و زارعان بربالاي آن آمد و شد كنند تا زراعت پايمال نگردد و آب در زمين بايستد. بلندي گرداگرد زمين كاشته شده.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

امام علی (ع)

همانا ارزشمند ترين بي نيازي عقل است و بزرگ ترين فقر بي خردي است و ترسناك ترين تنهايي خود پسندي است .

و گرامي ترين ارزش خانوادگي

اخلاق نيكوست.

عضویت در خبرنامه پیامکی

  • عضویت
    عدم عضویت

آدرس : اصفهان - خیابان هشت بهشت شرقی - نرسیده به چهار راه پیروزی  سمت چپ - پلاک 313

شماره  تماس

 32664450 -031 

سامانه پیام کوتاه  10003112655966